Jaarverslagen

Gedrukte exemplaren van de volledige geauditeerde jaarresultaten opgenomen in het jaarverslag kunnen op eenvoudig verzoek kosteloos verkregen worden op de maatschappelijke zetel te De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen, België of via e-mail aan IR@euronav.com of telefonisch op +32-3-247-44-11.